Oulun Seudun Kuulo ry
...
... ...
...
...

1950-luku

1960-luku

1970-luku

1980-luku

1990-luku

2000-luku

...
... ...
... ...
...

Johdanto

Yhdistyksen perustamisesta lähtien vapaaehtoistoimijoiden aktiivinen osallistuminen ja tekeminen on luonut puitteet yhdistyksemme menestyksekkäälle kuulovammaistoiminnalle.

Historia-osuudessa on mainittu puheenjohtajien merkityksellinen rooli yhdistyksen suuntaviivojen vetäjinä. Kuitenkin monia vapaaehtoisia hallituksen jäseniä, yhdistysaktiiveja, jäsenistöä on ollut eri tavoin, eri aikoina tekemässä kuulovammaisten arkea helpottavia päätöksiä ja esityksiä. Jo aikaansaatujen asioiden arvoa mitataan meidän kaikkien kuulovammaisten hyvinvointina.

Kaikkien meidän aktiivisuus luo edelleen pohjaa paikallisen kuulovammaisyhdistyksemme toiminnan jatkuvuudelle.

Te entiset, te nykyiset, te uudet mukana olijat, pysytään kuulolla!


...
...
...

©2006- Oulun Seudun Kuulo ry. Webmaster. Päivitetty viimeksi 5.5.2019.

...