Toimintaa

Johdanto

Toimintamme muotoutuu Kuuloliiton, Oulun kuulopiirin ja yhdistyksemme kulloisenkin toimintasuunnitelman pohjalta.

Pyrimme vaikuttamaan Oulun Seudun alueen erityistarpeisiin resurssien puitteissa.

Vapaaehtoistoiminnassa korostuu erityisesti käytettävissä olevien vapaaehtoisten osaaminen ja tietotaito.

Oulun_Seudun_Kuulo_ry_Nbanner
virall_yhdistyslogo2

© Oulun Seudun Kuulo ry

Sivusto vielä keskeneräinen
Päivitetty 30.04.2021