Kuulovamma ja Internet

Internet ja WWW tarjoavat paljon tietoa kuulovammasta.

Olemme näille sivuille koonneet ja ryhmitelleet aihealueittain linkkejä, joista erityisesti Oulun seudun piirissä asuvat kuulovammaiset hyötyvät.

Erityisopetus

Tervaväylän koulu (nyk. Valtteri-koulu Tervaväylä)

>> Oulussa sijaitsevalla koululla on pitkät perinteet kuulovammaisten esi- ja perusopetuksessa

Kansainvälinen toiminta

International Federation of Hard of Hearing people

>> Maailman huonokuuloisjärjestöjen kattojärjestö

International Federation of Hard of Hearing Young People

>> Kansainvälinen nuorten kattojörjestö, jossa mukana sekä eri maiden järjestöjä että niiden nuorten huonokuuloisten järjestöjä

Keskustelufoorumit

KUPU

>> Sähköpostilista huonokuuloisille

KHL- Kuulokeskus

Kuuloliitto

Ikäkuuloiset

Toimialayhdistykset

Tinnitusyhdistys ry

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry

Lapset

Kuuloliiton Satakieli -ohjelma

Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry

Meniere

Suomen Meniereliitto ry

Nuoret

Moottorikorvat

>> Kuuloliiton nuorten sivut

Oulun_Seudun_Kuulo_ry_Nbanner
virall_yhdistyslogo2

© Oulun Seudun Kuulo ry